Visie & Missie


Visie

De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. De Bond baseert zich op Bijbelse normen en waarden. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Ook schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid is voor veel mensen pijnlijk.

Missie

De doelstelling van de Bond tegen vloeken ® is om zichtbaar te zijn in de publieke ruimte en vormend bezig zijn in relatie tot doelgroepen. De Bond tegen vloeken wil zo het bewustzijn over taal en respect vergroten. Vanuit een christelijke overtuiging probeert de Bond het goede gebruik van Gods Naam te bevorderen. Daar tegenover staat dat vloeken en schelden juist tegengegaan worden.

De Bond tegen vloeken brengt deze visie en missie op verschillende manieren in de praktijk (zie ook Projecten). Met stationsposters worden mensen aan het denken gezet. Daarnaast levert de Bond regelmatig een bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen en discussies via de media. Door publicaties worden nuances aangebracht of onderwerpen vanuit andere perspectief belicht.

KlasseTaal ®, onderdeel van de Bond tegen vloeken, geeft gastlessen over respectvol taalgebruik op scholen door heel Nederland.
TaalQuestie ® geeft trainingen en workshops aan bedrijven en groepen om in de zakelijke wereld taalbewustzijn, en daarmee klantenbinding, te bevorderen.

74% van de Nederlanders vindt vloeken en schelden onbeschaafd. De Bond tegen vloeken zet zich in voor respectvol taalgebruik en creëert bewustwording. Dit doen we, omdat respect voor elkaar belangrijk is, omdat taal over mensen gaat en omdat Gods Naam voor ons heilig is.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten