Disclaimer

Disclaimer

De Bond tegen vloeken ® heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor het handelen op basis van de informatie die op of via de website verkregen wordt. De Bond tegen vloeken ® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend door de Bond tegen vloeken ® zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving.

De site van de Bond tegen vloeken ® bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

© Bond tegen vloeken

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten