Over de Bond tegen vloeken

De Bond tegen vloeken is een stichting die zich inzet voor respectvol taalgebruik en tegen vloeken en schelden. Vloeken is het verkeerd gebruiken van de Naam van God en schelden is het kwetsen van medemensen door grove taal. De Bond tegen vloeken strijdt hiertegen, vanuit de overtuiging dat Gods Naam heilig is en ieder mens even veel waard is.

De Bond tegen vloeken vindt het pijnlijk als Gods Naam verkeerd gebruikt wordt, vanwege een besef van Gods heiligheid. Daarnaast kan het voor mensen kwetsend zijn als er op een negatieve of onverschillige manier gesproken wordt over zaken die voor hen grote waarde hebben. Daarom strijdt de Bond ook tegen schelden en andere vormen van respectloos taalgebruik. Schelden met ziekten, seksualiteit, afkomst enzovoorts kwetst medemensen. In de overtuiging van de Bond tegen vloeken heeft iedereen even veel waarde heeft en dient iedereen met respect behandeld te worden.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2023 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten