1997 - heden

Terwijl de groei in donateurs doorzette, kwam er steeds meer aandacht voor jongeren. In 2001 werd de eerste scholenwerker (Kees Hazeleger) aangenomen om in de toenemende vraag naar gastlessen te voorzien. In 2004 werd een tweede scholenwerker (Sjors van der Kraan) aangenomen, speciaal voor het voortgezet onderwijs.

In 2013 koos de Bond voor een nieuwe uitstraling. Behalve de huisstijl en het logo, werden ook de aanpak en werkwijze van de Bond veranderd. Het scholenwerk kreeg een eigen label: KlasseTaal. Kerntaak van KlasseTaal is het geven van gastlessen over respectvol taalgebruik op alle soorten scholen. KlasseTaal maakt volledig deel uit van de Bond tegen vloeken, maar kan zelfstandig opereren en heeft daarom een eigen logo en website, www.klassetaal.nl

Met het langlopende project ‘Het Land In’, ging de Bond op markten en braderieën in gesprek met Nederland over taalgebruik. De kern bleef altijd hetzelfde, maar om relevant te blijven, blijkt een nieuwe aanpak steeds weer nodig .

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten