Onderzoeks- & Publicatiefonds


Bezinning op de Naam van God en het thema taalbewustzijn is belangrijk. Daarom heeft de Bond tegen het vloeken een fonds dat zich bezighoudt met wetenschappelijke publicaties op dit gebied, waardoor het bijdraagt aan de visie en missie.

Belangrijke gegevens zijn:

Naam: Stichting Onderzoek en Publicatie-Fonds Bond tegen het vloeken

RSIN: 87.20.873.

KvK: 41181490

Het bestuur van de stichting Onderzoek- en Publicatiefonds van de Bond tegen het vloeken bestaat uit de volgende personen:

drs. L.B.C. Boot (voorzitter), Veenendaal
E.J. Voortman (penningmeester), Enter
mw. A.C. Visser-van den Brink (secretaris), Voorthuizen

Het Onderzoek- en Publicatiefonds looft een premie uit voor scripties, werkstukken, essays e.a. die een onderwerp behandelen op het werkterrein van de Bond. Voor een premie komen werkstukken in aanmerking die verdieping geven aan het werkveld van de Bond. De hoogte van de premie kan oplopen tot 1000 euro. Interesse of vragen? Neem contact op via info@bondtegenvloeken.nl.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten