ANBI

Instelling en fiscaal nummer

Stichting Bond tegen het Schenden van Gods Heilige Naam
  • KvK: 41180524
  • BTW: NL00.28.71.385.B.01
  • RSIN: 28.71.385
  • IBAN: NL58 INGB 0000 85 2091

Contactgegevens (post- of bezoekadres)

Landjuweel 46, 3905 PH, Veenendaal
Telefoonnummer: 0318-512002
E-mailadres: info@bondtegenvloeken.nl
Bekijk hier contactmogelijkheden

Doelstelling

De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten.

Bestuurssamenstelling & namen van de bestuurders

Klik hier voor de namen van de bestuurders
Beloningsbeleid is te vinden in het jaarverslag

Jaarverslag

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording is te vinden in het jaarverslag.

Beleidsplan (in hoofdllijnen)

Er is niets nieuws onder de zon. Ook niet als het om taalgebruik gaat. Een eeuw geleden was er in Nederland al reden om actie te ondernemen tegen ‘het grote kwaad van het vloeken’. Wat heeft een organisatie bereikt die al bijna een eeuw oud is: heel veel of juist heel weinig? Veel, omdat er al 100 jaar bestaansrecht is. Weinig, omdat de stichting al zo lang nodig is. Een schijnbare tegenstrijdigheid, die uit niets anders voortkomt dan de kloof tussen Gods heiligheid en wij als mensen. Deze kloof zal altijd aanwezig blijven op aarde. Daarom wordt de Bond tegen vloeken nooit antiek, ondanks die 100 jaar. De Bond blijft altijd actueel en dat vraagt om voortdurende ontwikkeling.

De afgelopen jaren heeft de Bond zich op een nieuwe en creatieve manier gericht tot de samenleving. De ontwikkelingen hebben op veel terreinen een positieve uitwerking gehad. Daarom gaat de Bond door met het geven van gastlessen op scholen. Ook gaan we deze zomer opnieuw met de bus het land in om in gesprek te gaan met Nederland en zullen we door blijven gaan met de postercampagnes. De Bond tegen vloeken wil verder werken aan de bewustwording van taalgebruik, respect voor elkaar en eerbied voor Gods Naam.

De Bond tegen vloeken wil zijn achterban daar meer bij betrekken. Deze achterban bestaat grotendeels uit christenen, die ‘God lief willen hebben boven alles en de naasten als zichzelf.’ Daarom wil de Bond zich meer gaan richten op de toerusting van de achterban. De samenleving bewust maken, gebeurt niet alleen door acties met een groot bereik, maar juist ook in het klein. Elke christen moet weten hoe hij of zij tot eer van God kan leven en dit kan uitstralen naar de directe omgeving. We willen onze achterban een actieve rol geven en heel concreet betrekken bij ons werk in de samenleving.

In dat kader staat ook de training ‘Vrijmoedig spreken’. Tijdens deze training maken we een begin met het opbouwen van een werkrelatie tussen Bond en bondgenoten. De aanwezige kennis en ervaring kunnen toegepast worden op de achterban, om op die manier een levende kerk te zijn die in de samenleving actief is. De Bond tegen vloeken hoopt zo, samen met zijn achterban, de eer van Gods Naam groot te maken.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten