KlasseTaal

KlasseTaal organiseert Respect2025

Doe mee met Respect2025. Aanmoediging van Gert-Jan Segers

De Bond tegen vloeken vindt ‘goede taal’ belangrijk en daarom is er KlasseTaal!
KlasseTaal is onze onderwijsondersteunende organisatie, die zich professioneel bezighoudt met het bewustmaken van taalgebruik bij kinderen en jongeren. KlasseTaal werkt vanuit een christelijke visie, vanuit de liefde voor God en respect voor mensen. De gastlessen gaan over respectvol taalgebruik, zonder vloeken en grove taal.

KlasseTaal wordt uitgenodigd op scholen van allerlei signatuur: van reformatorisch tot islamitisch en van protestants tot openbaar. Er wordt gebruik gemaakt van een boeiende en vernieuwende lesmethodiek, die op een interactieve wijze aansluit op het taalgebruik van jongeren.
Onze twee collega’s, Kees Hazeleger en Sjors van der Kraan (respectievelijk gastdocent primair onderwijs en gastdocent voortgezet onderwijs) geven inmiddels gastlessen aan meer dan 25.000 leerlingen per jaar!

Wilt u in uw klas taalgebruik aan de orde stellen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch: 0318-552291 of via de mail: kees@klassetaal.nl (basisonderwijs) en sjors@klassetaal.nl (voortgezet onderwijs).

Voor meer informatie over KlasseTaal: zie de website

www.klassetaal.nl

Doeboek
KlasseTaal heeft voor de kinderen 'Het grote Respectboek' samengesteld.
Klik hier om het doeboek te downloaden.


P.S. Ook als ouder kunt u de gastlessen van KlasseTaal onder de aandacht brengen bij de leerkracht van uw kind(eren). Laat het ons weten; dan nemen wij contact op met de school van uw kind!

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2021 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten