KlasseTaal

De Bond tegen vloeken vindt ‘goede taal’ belangrijk en daarom is er KlasseTaal!
KlasseTaal is onze onderwijsondersteunende organisatie, die zich professioneel bezighoudt met het bewustmaken van taalgebruik bij kinderen en jongeren. KlasseTaal werkt vanuit een christelijke visie, vanuit de liefde voor God en respect voor mensen. Kerntaak van KlasseTaal is het geven van gastlessen over respectvol taalgebruik, zonder vloeken en grove taal.
KlasseTaal opereert als een zelfstandige organisatie met een eigen logo, telefoonnummer, website etc.

Ga naar   www.klassetaal.nl

Onderstaande video's geven een indruk van de gastlessen van KlasseTaal.

https://www.youtube.com/watch?v=VJrid0A4gSs

https://www.youtube.com/watch?v=5_lCzB2nplI

KlasseTaal wordt uitgenodigd op scholen van allerlei signatuur: van reformatorisch tot islamitisch en van protestants tot openbaar. Er wordt gebruik gemaakt van een boeiende en vernieuwende lesmethodiek, die op een interactieve wijze aansluit op de leefwereld van jongeren.
Onze twee collega’s, Nicolien Koetsier (gastdocent PO) en Sjors van der Kraan (gastdocent VO/MBO) geven gastlessen aan meer dan 25.000 leerlingen per jaar!
Wilt u in uw klas taalgebruik aan de orde stellen? Neem dan gerust contact met ons op.
Bel 0318-552291 of mail:
nicolien@klassetaal.nl (basisonderwijs)
sjors@klassetaal.nl (voortgezet onderwijs + MBO).

Lees ook de flyer van KlasseTaal.

P.S. Ook als ouder kunt u de gastlessen van KlasseTaal onder de aandacht brengen bij de leerkracht van uw kind(eren). Laat het ons weten; dan nemen wij contact op met de school van uw kind!

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten