1937 - 1967

Aan dit alles leek een eind te komen met het aanbreken van de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie probeerde de Bond zijn werk zo veel mogelijk voort te zetten. Toen echter bleek dat de Duitsers de organisatie in de gaten hielden, werd besloten om geen teken van leven meer te geven. Pas na de oorlog werd begonnen aan de wederopbouw van de Bond.

Er kwam een omslag in het gezicht van de Bond. De boodschap richtte zich minder op de strijd tegen het vloeken en meer op het eren van God. Daarbij werden nieuwe middelen ingezet. Behalve de aloude stationsreclames werd bijvoorbeeld een luidsprekerauto gebruikt op de markt en nam de Bond deel aan uitzendingen op tv. Er werd ook gedacht aan de uitstraling. De stand op een jeugdevenement werd bijvoorbeeld “bemand met een drietal jongedames, zodat wij een goed figuur maakten”, aldus de notulen begin jaren ’60.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten