1917 - 1937

Op 6 maart 1917 werd de “Nationale Bond tegen het vloeken” opgericht, kort daarna omgedoopt tot “Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods heiligen Naam”. Initiatiefnemer was de heer J. Baas uit Den Helder. Hij had in september 1916 in een ingezonden brief in dagblad De Standaard al voorgesteld om een Bond op te richten. Reden was dat het vloeken een volkszonde geworden was.

Voordat de Bond goed en wel opgericht was, was Baas al begonnen met het geven van lezingen en het werven van leden. Hij werd dan ook de eerste “propagandist” van de organisatie. Om het “grote kwaad van het vloeken” tegen te gaan, werden allerlei middelen ingezet, waaronder bordjes in kazernes en op stations. Zelfs in het handboek voor de Olympische Spelen in Amsterdam van 1928 werd in vier talen een oproep gedaan om Gods Naam niet te misbruiken.

Al deze “propaganda” kostte geld. Dat was geen groot probleem, want in 1923 had de Bond al 10.000 leden. Vooral dankzij het werk van Baas kon op grote schaal aandacht gevraagd worden voor het vloeken. Via de overheid en gemeenten werd bijvoorbeeld geprobeerd om “vloekverordeningen” in te stellen en in 1932 kwam er de wet tegen smalende godslastering.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten