Ruim een eeuw Bond

De Bond tegen vloeken werd op 6 maart 1917 opgericht. Initiatiefnemer was de heer J. Baas uit Den Helder. Hij werd de eerste “propagandist”. Leden leverden een financiële bijdrage, waardoor hij betaald kon worden. Met lezingen en stationsreclames werden mensen aan het denken gezet over vloeken.

Na de Tweede Wereldoorlog zocht de Bond naar nieuwe manieren, zoals een luidsprekerauto op markten en optredens op TV. Vanaf de jaren ’70 kwam er meer nadruk te liggen op de vrijheid van meningsuiting en nam de kritiek op de Bond toe. Vanaf eind jaren '80 nam het aantal donateurs weer toe. Ook kwam er meer aandacht voor jongeren. In 2001 werd de eerste scholenwerker benoemd om in de vraag naar gastlessen te voorzien.  

In 2013 koos de Bond voor een nieuwe uitstraling. Behalve de huisstijl en het logo werd ook de werkwijze van de Bond veranderd. Het scholenwerk kreeg een eigen naam: KlasseTaal. Met het langlopende project ‘Het Land In’, ging de Bond in gesprek met Nederland over taalgebruik.
In 2017 werd veel aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van de Bond met een congres, een glossy en het scholenproject Respect2020.
Klik hier voor een verslag van de diverse projecten tijdens het jubileumjaar.

Bekijk de linkblokken hieronder om meer te lezen en te zien over de geschiedenis van de Bond tegen vloeken.
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten