Training Vrijmoedig spreken

Veel christenen vinden het moeilijk om in gesprek te gaan met anderen over thema´s als vloeken en geloven. Wat doe je als iemand vloekt? Ga je in gesprek? Hoe moet je dat doen? De Bond tegen vloeken bestaat al 100 jaar en heeft veel ervaring in het spreken met andersdenkenden. We delen graag onze ervaring met u. Zo komen we samen op voor de eer van Gods Naam!

Neem contact met ons op voor meer informatie over de training of de data. De training vindt plaats op locatie of  op ons kantoor, Landjuweel 46 te Veenendaal.
Aanmelden kan via info@bondtegenvloeken.nl of 0318 512002.

Inhoud

In de afgelopen periode heeft de Bond een professionele training ontwikkeld, die het thema vrijmoedig spreken van allerlei kanten belicht. Wat zegt een dominee erover? Hoe kijkt een psycholoog tegen het onderwerp aan? Moet je luisteren of vooral praten? In de training Vrijmoedig spreken dagen we u uit om in gesprek te gaan met uw naaste die niet christelijk is. De training zet aan tot nadenken en zelfreflectie, maar levert ook concrete tips om vrijmoedig te leren spreken. Vrijmoedig spreken over wat vloeken doet, wat u gelooft en wat de ander gelooft. Het gesprek aangaan is niet gemakkelijk en de manier waarop evenmin. In de training gaat u zelf aan de slag met verschillende werkvormen. Gaat u het gesprek aan? We hebben u nodig!

Trainingen

De training Vrijmoedig spreken is bedoeld voor christenen die willen leren om in gesprek te gaan met andere mensen over geloof en vloeken. De training kan ook worden aangevraagd voor allerlei soorten groepen en gelegenheden, bijvoorbeeld:

  • Opening of sluiting van een seizoen
  • Catechisatieavond
  • Kerkenraad
  • Gemeenteavond
  • (Jeugd)vereniging
  • Evangelisatiecommissie

In overleg bepalen we een datum. Ook kiezen we een locatie. Dit kan uw eigen locatie (kerk- of verenigingsgebouw) zijn of bij ons in Veenendaal (Landjuweel 46).

Interesse? Neem gerust contact met ons op.
T  0318 512002
E  info@bondtegenvloeken.nl

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten