1967 - 1997

De samenleving veranderde en de positie van de Bond ook. Tijdens de jaren ’70 kwam meer nadruk te liggen op de vrijheid van meningsuiting en de kritiek op de Bond nam toe. Bordjes met “God hoort u, vloek niet”, werden eenvoudig door jongeren veranderd in “God hoort uw vloek niet”. De Bond moest leren zich aan te passen aan de veranderingen in de maatschappij, terwijl de kern van de boodschap hetzelfde bleef.

Vanaf eind jaren ’80 begon de Bond aan een nieuwe groei. Onder de nieuwe directeur R. van de Poll werd het donateursbestand jaarlijks uitgebreid. Ook deed de papegaai zijn intrede, met de spreuk: “Vloeken is aangeleerd! Word geen naprater!”. Er werd zelfs gewerkt aan het oprichten van een Bond in het Verenigd Koninkrijk. Die werd in 1994 in Glasgow opgericht onder de naam League for the Increase of Pure Speech. In de jaren erna werd echter weinig meer vernomen van deze buitenlandse bond.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten