Activiteiten

De Bond tegen vloeken is op diverse terreinen actief en acteert altijd op het spanningsveld tussen achterban en doelgroep. Behalve activiteiten speciaal voor onze donateurs, ontplooien wij ook acties die vooral op de rest van Nederland gericht zijn. Sommige werkzaamheden breiden zich uit over beide groepen.

Een deel van onze projecten is tijdelijk. Sommige van onze projecten groeien echter uit tot permanente werkterreinen. KlasseTaal en Het Land In zijn daarvan de beste voorbeelden. Jaarlijks verzorgen onze collega's Nicolien en Sjors met KlasseTaal zo'n 700 gastlessen op allerlei scholen. Met "Het Land In" bezoekt onze voorlichter tientallen markten, beurzen en andere evenementen.
Voor onze donateurs hebben we de training Vrijmoedig spreken opgezet. Wij delen onze kennis en ervaring graag met de mensen die ons steunen. Ook treedt de Bond tegen vloeken regelmatig op in de media en nemen wij deel aan discussie over thema's rond vloeken, schelden en respectvol taalgebruik.

Op de pagina Activiteiten kunt u acties vinden waar u zelf aan deel kunt nemen.
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2023 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten