Uitreiking Respect2025-award

Wethouder André Flach heeft op 1 juli 2021 samen met directeur Kees van Dijk (Bond tegen vloeken) de Respect2025-award uitgereikt aan leerlingen van groep 8a van de Stadhouder Willem III-school uit Hendrik-Ido-Ambacht.

De klas leverde met hun zelfbedachte politieke partij LEER (Leven, Eenheid, Respect) het beste partijprogramma bij het scholenproject Respect2025.
Zowel André Flach als Kees van Dijk, die tevens gemeenteraadslid in de gemeente Wierden is, prezen de inzet en betrokkenheid van de leerlingen. Jullie zijn de politici van de toekomst, werd tegen de leerlingen gezegd.

Een jury met o.a. SGPJ-voorzitter Leander Tramper heeft uit 52 inzendingen de partij LEER als winnaar aangewezen. De partij bepleit respect voor kwetsbaren en voor hulpverleners. LEER wil ook dat thema's als abortus, euthanasie, zelfmoord en echtscheiding op basisscholen onder de aandacht worden gebracht.
De partij heeft de hoofdlijnen helder geformuleerd en doet interessante voorstellen voor meer respect in ons land, aldus de jury.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2023 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten