"De Luizenmoeder"


De bekende serie "De Luizenmoeder" krijgt in 2019 een vervolg. Naar aanleiding van het eerste seizoen was al enige discussie ontstaan over het taalgebruik. De Bond tegen vloeken heeft destijds een bericht naar de programmamakers gestuurd, maar helaas nooit een reactie ontvangen.

Omdat de eerste beelden van het nieuwe seizoen direct de naam Jezus belachelijk maakten, besloot de Bond tegen vloeken een open brief te schrijven. Hier werd door verschillende media aandacht aan besteed: kranten als het AD, de Telegraaf, het ND en RD wijdden er artikelen aan, maar ook op Radio 1 werd de discussie uitgebreid gevoerd. Daar bleek dat 59% van de respondenten vindt dat er te veel gevloekt wordt op tv.

De Bond is blij dat er zo veel aandacht aan besteed wordt en hoopt dat dit bijdraagt aan de bewustwording van het taalgebruik in de media.

---

Bond tegen vloeken
Postbus 362
3900 AJ Veenendaal

AVROTROS
t.a.v. Eric van Stade (algemeen directeur AVROTROS)

Betreft: Serie ‘De Luizenmoeder’

Geachte heer van Stade,

Binnenkort start het nieuwe seizoen van ‘De Luizenmoeder’. Seizoen één kreeg zeer lovende kritieken en eerlijk is eerlijk, het concept is goed en het is een leuke hilarische serie. Toch hebben wij, de Bond tegen vloeken grote bezwaren met het taalgebruik in uw serie. In de eerste beelden van seizoen twee van  ‘De Luizenmoeder’ wordt de naam van Jezus namelijk meerdere keren op een vernederende en respectloze toon genoemd. Dit wordt door een groot aantal mensen als pijnlijk, onnodig en kwetsend ervaren. Wij ontvangen daar regelmatig klachten over.

Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als de naam van de persoon waar u zielsveel van houdt, degene die u altijd kan vertrouwen, of degene die er altijd voor u is, lacherig en met een sarcastische toon in het openbaar wordt vernederd? Een naam is meer dan een woord, een naam verwijst naar een persoon, een identiteit. Het belachelijk maken of het respectloos gebruiken van een naam staat gelijk aan het belachelijk maken van de persoonlijkheid zelf.

Veel christenen zien Jezus als hun redder, bevrijder, hun levensdoel en hun God. De naam van Jezus is voor christenen groter, krachtiger en heiliger dan wij mensen kunnen beseffen. U hoeft niet christelijk te zijn om dit te kunnen begrijpen en hiervoor respect en eerbied te kunnen tonen.
 
Mede namens vele verontruste Nederlanders pleit de Bond tegen vloeken voor “mooi taalgebruik”,  in plaats van juist het grove taalgebruik te bevorderen. Niet een ander pijn doen, maar respect voor elkaar hebben. Dit is tot eer van God en het maakt Nederland mooier. Het  zou  fantastisch zijn als de serie meebouwt aan een respectvol Nederland.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Kroon – vertegenwoordiger bij de Bond tegen vloeken

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten