Persbericht: Verbaal geweld door bizar voetbalincident

Feyenoord- Ajax en de kracht van woorden
Bond vraagt ook om aandacht voor het verbale geweld

Minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid sprak over een dieptepunt. Aanleiding was de voetbalwedstrijd afgelopen week in de Rotterdamse Kuip waarin een supporter een voetballer bekogelde en verwondde. De wedstrijd werd een halfuur stilgelegd. Burgemeester Aboutaleb sprak over het failliet van het voetbal. De Bond tegen vloeken deelt die afkeuring van geweld, maar vraagt ook aandacht voor het verbale geweld.

Assistent trainer John de Wolf sprak de supporters toe. Een moedige daad waar veel waardering voor is. Helaas werd de kracht van dit optreden ontsierd door een nodeloze en kwetsende vloek. Zijn boodschap was: “gebruik je verstand”. Dat geldt ook voor de keuze van je woorden voor een vol stadion. De laatste jaren is veel te doen over schelden, bedreigingen en spreekkoren.

Directeur Kees van Dijk: “Ik weet niet of John de Wolf weet dat wij leven in de “stille” week, die eindigt in het wonder dat God zich met ons wil verzoenen. We zien dit in het Kruis en de Opstanding. (Goede Vrijdag en Pasen). Hoe verbijsterend is het dat De Wolf voor het oog van de hele wereld vraagt of God ons wil verdoemen. De voetballer kreeg letterlijk een bloedende wond aan zijn hoofd, ongewild en onverdiend. Veel christenen kregen figuurlijk een bloedend hart. De Bond tegen vloeken kan en wil hierover niet zwijgen. Gods Naam is heilig en ieder mens is even veel waard. Daarom vinden wij het belangrijk dat met eerbied en respect wordt gesproken.”

De Bond tegen vloeken vraagt de afgelopen jaren op diverse manieren aandacht voor de kracht van woorden. De polarisatie in Nederland neemt enorm toe. Directeur Van Dijk: ‘Wij verlangen naar een samenleving waar vriendelijkheid, respect, positief denken en goede woorden de toon zetten. Dat geldt overal: thuis, op straat en in de sport. Nederland wordt er mooier van!“
 

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten