Kinderboekenonderzoek 2022

Meest grove vloek komt dit jaar niet voor in kinderboeken

VEENENDAAL, 11 oktober 2022 - Dat klinkt als goed nieuws: de meest grove vloek komt dit jaar niet voor in de nieuwste kinderboeken. Dat blijkt uit het jaarlijkse kinderboekenonderzoek van de Bond tegen Vloeken. Echter, aandacht voor grof taalgebruik blijft nodig: 64% van de kinderboeken uit het onderzoek bevat grof taalgebruik. Kees van Dijk, directeur Bond tegen Vloeken: “Schelden en vloeken in een kinderboek is niet nodig. Het is ook heel goed mogelijk om een mooi en spannend kinderboek te schrijven zonder grof en beledigend taalgebruik te gebruiken. Op zo’n manier is een boek écht een voorbeeld voor onze kinderen.

Bij dit onderzoek zijn 25 kinderboeken onderzocht. Deze boeken hebben de zilveren of bronzen griffel gekregen of zijn uitgekozen door de kinderjury.

Het kan zonder
Van deze 25 boeken bevat 36% geen grove taal. Onder grove taal verstaan we zowel scheld- als vloekwoorden. Voorbeelden van boeken zonder grove taal zijn: De zoete zusjes gaan op vakantie van Hanneke de Zoete, Toen rups een vlinder werd van Bette Westera en Naomi Tieman en Het leven van een loser (kopje onder) van Jeff Kinney. Van Dijk: “Deze schrijvers laten zien dat je wel degelijk een goed boek kunt schrijven met respectvol taalgebruik.”

Grof taalgebruik blijft
In 64% van de boeken komt wel in meer (16%) of mindere mate (48%) grof taalgebruik voor. Dit varieert van enkele scheldwoorden zoals sukkel en idioot tot (verbasterde) vloekwoorden als verdomme en jemig. In 48% van de onderzochte boeken komen 1 of meerdere (verbasterde) vloeken voor. Dit is meer dan in 2021 waarin dit maar bij 23% van de boeken het geval was. Het boek Films die nergens draaien van Yorick Goldewijck kreeg de gouden griffel. In dit boek komen een aantal grove woorden voor en er wordt een keer een vloekwoord gebruikt.

Illustratief voorbeeld
Dat het anders kan, bewijst schrijver Jozua Douglas. In het boek Bureau Speurneus en de boekenmaffia schrijft hij als volgt: “Meneer de Bruin vloekte nog eens. Dit keer met woorden die absoluut niet in een kinderboek mogen.” In dit boek worden ook veel zelfbedachte scheldwoorden gebruikt zoals klutskippen en kaasviool.

Over de Bond tegen Vloeken
De Bond tegen vloeken wil met dit onderzoek aandacht vragen voor goed en respectvol taalgebruik. Vloeken, scheldwoorden en andere grove taal passen volgens de Bond niet in een kinderboek. De Bond stimuleert kinderen en jongeren om na te denken over respectvol taalgebruik. Daarom bezoekt de Bond tegen vloeken scholen (PO, VO, en MBO). Onder de naam KlasseTaal worden jaarlijks ongeveer 850 gastlessen gegeven op 135 scholen.


Noot voor redactie:
-
Het onderzoeksrapport is verkrijgbaar op aanvraag via Kees van Dijk (directeur):
kvdijk@bondtegenvloeken.nl of 06-22066194.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten