Kinderboekenonderzoek 2019

Kinderboekenonderzoek 2019
VEENENDAAL, 9 oktober 2019 - Uit het onlangs gehouden Kinderboekenonderzoek van de Bond tegen vloeken blijkt, dat 40% van de onderzochte kinderboeken in meer of mindere mate grove taal bevat. Het boek Het ongemakkelijke dagboek van Henry K. Larsen geschreven door Susin Nielsen dat een Zilveren griffel won, sprong eruit met stevig grof taalgebruik.

De Bond tegen vloeken maakt jaarlijks rond de Kinderboekenweek zijn onderzoekscijfers bekend. Hieruit blijkt, dat 40% van de onderzochte boeken grove taal bevat. 15% bevat vrij veel grove woorden, terwijl in 25% van de onderzochte boeken slechts enkele grove woorden voorkomen.
In eveneens 25% van de onderzochte boeken trof de jury (religieuze) vloeken aan. Vooral woorden als verdomd en verdomme zijn vaker aangetroffen.
In het boek Zeb. van Gideon Samson dat de Gouden griffel won, staat geen grove taal.

Het onderzoek van 2019 is gewijzigd ten opzichte van vorige jaren. Voorgaande jaren werd alleen gekeken naar de boeken die door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) waren bekroond en gewaardeerd, de zogenaamde griffelboeken. Dit jaar is tevens gekeken is naar boeken die door de Kinderjury zijn geselecteerd en die een Publieksprijs of Senaatsprijs hebben ontvangen. Bij een vergelijking tussen de beide jury’s kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de Kinderjury-boeken iets meer grove taal bevatten dan de griffelboeken.

De Bond tegen vloeken wil met dit onderzoek aandacht vragen voor goed en respectvol taalgebruik. Vloeken, scheldwoorden en andere grove taal passen volgens de Bond niet in een kinderboek.
De Bond stimuleert kinderen en jongeren om na te denken over respectvol taalgebruik.
Daarom bezoekt de Bond tegen vloeken scholen (PO, VO, en MBO). Onder de naam KlasseTaal worden jaarlijks ongeveer 850 gastlessen gegeven op 135 scholen.

Lees hier het hele juryrapport.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten