Column: Vrede en rust - Sjors van der Kraan

Vrede en rustAdvent 2022Aan het woord is de 85 jarige granny Rozalia uit Oekraïne: ‘Mijn grootste wens is vrede.’   
Ik wens jou vrede en rust. Dat zou momenteel op alle billboards, reclamezuilen en borden langs de snelwegen, de straten en de pleinen moeten staan. VREDE EN RUST. Wat hebben we daar een enorme behoefte aan. Maar wat is vrede en rust? De wereld is in rep en roer. We leven in onrustige tijden waarin de rust verre van vanzelfsprekend is.

“Wij zijn de tijden”, zegt de kerkvader Augustinus. Velen hebben op deze wereld te maken met oorlogen en terreur. De vrede is ver te zoeken. Of toch niet? Waar is het te vinden?

Een tekst als: Ik wens jou vrede en rust toe, moet wel een nadere uitleg krijgen. Handen en voeten, hoofd en hart, willen en voelen. Weten we in onze jachtige tijd nog wel wat rust is? Weten we nog wel wat echte vrede is? Afwezigheid van oorlog wil nog niet zeggen dat we in vrede met elkaar leven. In vrede met jezelf leven als de prestatieladder zo hoog wordt gezet, is een hele uitdaging. Bijkans onmogelijk.

Vrede en rust zijn prachtige woorden. Mooie bloemen om te plukken, van te genieten en uit te delen. Ja, uit te delen. Delen met velen. Ieder mens hier op aarde heeft daar behoefte aan. Deze woorden zijn onmisbaar. Twee vruchten uit het Paradijs. Als ze uit ons leven verdwijnen, dan komt er onvrede en onrust. We kunnen de cirkels breder trekken. Er is niet alleen onrust en onvrede in het persoonlijke leven. Maar ook in het gemeenschappelijke leven. In de samenleving is veel onrust en onvrede. In deze grote wereld is veel onrust en onvrede.

Het mooie boek Taalkracht, heeft als ondertitel: ‘Andere woorden andere werelden’.   Op de binnenkant van de flap staat: ‘Wil je de wereld veranderen, begin dan bij de taal.’
Een zin die ons tot nadenken aanzet en aanscherpt. We moeten door zo’n uitspraak van de snelweg van het voortrazende leven worden geplukt en even op een zijspoor, een parkeerplaats worden gezet. Nu even gas terug. Stil worden. Echt stil worden is voor velen een sinecure. Laten deze adventsweken een periode zijn van bezinning. Bewustwording is het begin van verandering.

Rust en vrede zijn woorden en ze beginnen daadwerkelijk  met en bij woorden. Dit geldt evenzo voor de woorden onrust en onvrede. Rust en vrede beginnen bij jezelf. Van woorden naar daden. Laten we deze woorden nieuw leven inblazen. Vlees en bloed geven. Existentieel maken.  Ze aantrekken als een jas. Steek je hoofd erdoor, je handen en je voeten, je zien, je voelen, je horen, je willen, je hele zijn en wezen. Belichaam de woorden vrede en rust. In deze woelige tijden hebben we enorme behoefte aan vredestichters en rustbrengers. We hebben al genoeg haatzaaiers en oorlog makers. We hebben al genoeg onruststokers en rustverstoorders.
Lucas 2:14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen,  en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Het advent- en kerstevangelie in Lucas 2  biedt ons  prachtige sleutels aan om de deur naar vrede en rust te openen. Eren – Vrede – Welbehagen. Een vreugdevolle boodschap. Augustinus zegt: ‘U spoort de mensen aan dat zij er hun grootste vreugde in vinden om U te loven. Want U hebt ons gemaakt voor U en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.
God eren. Vredestichters zijn. Een welbehagen, goed en heilzaam voor alle mensen.
Deze rust en vrede wensen we elkaar toe. De ware rust en vrede is alleen in Hem te vinden. Jezus Christus zegt: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.’
In deze ruimte geeft de Levende, het Levende Woord ons richting. De Bijbel wijst ons niet alleen een weg om te gaan, maar maakt het ook concreet. Van woorden naar daden. Een vriendelijk gebaar. Een lach. Een compliment. Een gebed. Een kaartje. Een bos bloemen. Een maaltijd. Een hand. Een gift. Andere woorden andere werelden. Anders denken zorgt voor anders zien, mondt uit in anders spreken en krijgt handen en voeten. Trek de vrede aan en wordt vrede en leef deze vrede uit. Ruimhartig en overdadig. Mild en overvloedig.
Micha 6:8.Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Advent is uitzien naar en staat in het teken van verwachting en verlangen. Jezus Christus in de stal van Bethlehem is het Antwoord op onze onvrede en onrust. Ik wens jou vrede en rust!

Sjors van der Kraan
Gastdocent, docententrainer VO/MBO/HBO
KlasseTaal/Bond tegen vloeken

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten