Campagne: Lieve woorden - Persbericht

Campagneblog: 'De kracht van lieve woorden'

Nederlanders hebben behoefte aan lieve woordenVeenendaal, 13 februari 2023 – Uit SCP-onderzoek van het Sociaal  en Cultureel Planbureau, blijkt dat driekwart van de Nederlanders op zoek is naar verbinding. Door toenemende polarisatie wordt er steeds minder naar elkaar omgekeken. De Bond tegen vloeken wil door middel van een tijdelijke campagne Nederlanders bewuster maken van de impact van lieve woorden. De tekst op de posters ‘Lieve woorden. Daar wordt de wereld beter van’ roept op om vaker verbindende woorden te gebruiken.

1 op de 3 Nederlanders doet iets aan Valentijnsdag op 14 februari. Kees van Dijk, directeur Bond tegen vloeken: “Het is natuurlijk mooi om iets extra’s te doen voor je geliefde, buur, collega, vriend of klasgenoot. Tegelijk: we hebben blijkbaar een speciale dag nodig om ons hieraan te herinneren. Terwijl het geven van een compliment of een lief woord juist een positief effect heeft op ons gedrag.”

Serotonine
Tempo-Team heeft in 2022 onderzoek gedaan naar het geven van complimenten op de werkvloer. Hieruit blijkt dat ruim 64 procent van de vrouwen dagelijks een compliment geeft. In het privéleven maar ook op het werk. Daar tegenover geeft 54 procent van de mannen complimenten. Een compliment motiveert mensen en maakt hen gelukkig, het zorgt voor verbinding met (en aan) elkaar. Het gevolg is een positievere levenshouding en betere prestaties op het werk en op school. Een lief woord heeft dus niet alleen een positief effect op het brein, het geeft ook nog een goed gevoel waarbij er serotonine (gelukshormoon) vrij komt.  

Toenemende polarisatie
De Bond tegen vloeken start vandaag deze bewustwordingscampagne. Kees van Dijk, directeur van de Bond tegen vloeken over de campagne: “Met deze ‘liefdescampagne’ maken we mensen opnieuw bewust van de impact van woorden. Het blijkt namelijk dat driekwart van de Nederlanders ervaart dat polarisatie steeds meer greep krijgt op onze samenleving en dat er minder naar elkaar wordt omgekeken. En juist met lieve woorden wordt de wereld beter en mooier, zulke woorden zijn in ieder geval een heel mooi begin!” De komende tijd zal de campagne van de Bond tegen vloeken op allerlei plekken in Nederland te zien zijn.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten