Woorden vandaag

Met Kees van Dijk, de directeur van de Bond tegen Vloeken, blikken we terug en kijken we vooruit. Het verleden kunnen we niet meer veranderen. De toekomst, daar kunnen en willen we van betekenis zijn. U en jij ook: weet wat je zegt.

Hoe relevant was de Bond in 2021?


Heel relevant! Wanneer ik kijk naar de aandacht die onze activiteiten trokken, vind ik dat je die conclusie zeker mag trekken. Ik noem er een paar. Met ons label Klassetaal, organiseerden wij Respect2025. Kinderen in het primair onderwijs richtten een politieke partij op waarin respect het hoofditem was. In de media was hier positieve aandacht voor. Dit gold ook voor ons jaarlijkse Kinderboekenonderzoek. Dit jaar werd in 46% van de geselecteerde kinderboeken in meer of mindere mate grove taal gebruikt. Fors minder dan in 2020, wat een percentage van 63% kende. Bovenal was er veel aandacht en waardering voor de in juli gestarte bewustwordingscampagne met als thema #Weetwatjezegt. Door middel van appellerende posters werd aandacht gevraagd voor respectvol woordgebruik. Ook weet de media ons te vinden wanneer bewindslieden ongelukkigerwijze een grof woord in de mond nemen, zoals nog niet lang geleden demissionair premier Rutte overkwam.

Merk je een verandering in de omgang met elkaar?


In de afgelopen twee jaar is er een verharding in gedrag en taalgebruik merkbaar. Woorden en gedrag beïnvloeden elkaar wederzijds. ‘De lontjes zijn korter geworden’ zeg ik wel eens. Het echt luisteren naar elkaar lijkt lastiger. Willen wij nog begrijpen wat de ander zegt en waarom? Je merkt het als Kamerleden elkaar in de haren vliegen. Op sociale media lijken mensen straffeloos te kunnen verwensen, schelden en vloeken. Samengevat: verhitte hoofden en koude harten. Wij lezen in Jakobus 1:19 “Zo dan, mijn geliefde broeders, een ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn”. Wat mij betreft een zeer waar woord. Liefdevol luisteren, de ander aanhoren en respect hebben voor elkaar.

Waar ben je trots op het afgelopen jaar?


Trots is misschien niet het goede woord. Ik zal eerder het woord dankbaar willen gebruiken. Ik ben dankbaar voor al het werk dat wij hebben mogen doen en dankbaar dat onze trouwe donateurs dit mogelijk maken. Ons doel is bewustwording creëren en aanzetten tot gedragsverandering. Dat proberen we met al onze activiteiten. Ons gastdocenten met hun mooie gastlessen in de grote diversiteit van scholen. De samenwerking met FC Utrecht die heeft geleid tot een mooi programma en natuurlijk de bewustwordingscampagne #weetwatjezegt die zoveel positief stof deed opwaaien. Een campagne die met veel bevlogen en bewogen mensen werd opgezet en uitgevoerd. Ik mag terugzien op veel mooie en goede gesprekken. Ondanks het gegeven dat we ook als Bond tegen Vloeken beknot werden in onze werkzaamheden vanwege de pandemie. Het werd ons gegeven om relevant te zijn, zo ervaar ik dat.

Wat zou je graag anders zien in 2022?


Kort samengevat, een 2022 met veel goede woorden, warme harten en heldere hoofden. Om met elkaar te leven naar de twee liefdesgeboden die we van God hebben gekregen. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Natuurlijk zie ik ook uit naar een jaar waarin we weer veilig naar buiten kunnen gaan. Wij kijken uit om weer deel te nemen aan markten en beurzen en om onze vrijwilligers en donateurs weer te ontmoeten.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten