Schelden op basis van iemands afkomst

“Weet wat je zegt.” Met deze campagne willen we mensen wijzen op hun eigen taalgebruik en het taalgebruik van mensen om hun heen. We willen ook bewustzijn creëren voor hoe kwetsend vloeken en schelden voor grote groepen mensen is en waarom.

Iemand uitschelden


Iemand racistisch bejegenen of discrimineren op basis van afkomst in de brede zin is kwetsend. Je afkomst mag nooit een scheldwoord zijn. Bij schelden op basis van afkomst gaat het vaak om uitschelden. Oftewel iemand ergens voor uitmaken. Er wordt dus echt op de persoon gespeeld. Of iemand wordt “als grapje” aangesproken met een naam die op zijn afkomst duidt. Een scheldwoord, vloek of discriminerende opmerking wordt dan verpakt als grapje.

Waarom schelden op basis van afkomst kwetsend is


28 procent van de Nederlanders ervaarde in 2018 discriminatie vanwege hun leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, huidskleur, geloof, beperking of seksuele oriëntatie. In Nederland zijn Turkse en Marokkaanse Nederlanders de groep die de meeste discriminatie ervaart, op basis van hun afkomst dus. Maar ook Joden krijgen regelmatige vloeken of scheldwoorden naar hun hoofd geslingerd op basis van hun levensovertuiging. De meeste mensen ervaren er een ongelijke behandeling door, bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar werk. Maar ook een groot gedeelte ervaart een negatieve bejegening. Hierbij kun je denken aan uitschelden.

Iemand op een vervelende manier aanspreken met een naam die op zijn afkomst duidt, is iemands afkomst als scheldwoord gebruiken. Het is kwetsend dat daardoor iemand afkomst als iets negatief wordt gepresenteerd.

Dat iemand uitschelden echt niet door de beugel kan, blijkt wel uit het feit dat het strafbaar is om iemand uit te schelden en daarmee te beledigen. Het uitschelden van bijvoorbeeld een ambtenaar in functie levert vaak een (werk)straf of boete op. Maar ook het uitschelden van collega’s kan een ontslag tot gevolg hebben. Er is wettelijk bepaald dat beledigende uitspraken en namen verboden zijn.

Denk daarom voortaan twee keer na voordat je een vloek of scheldwoord spreekt om te voorkomen dat je mensen kwetst.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2024 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten