Training Vrijmoedig spreken

Veel christenen vinden het moeilijk om in gesprek te gaan met anderen over thema´s als vloeken en geloven. Wat doe je als iemand vloekt? Ga je in gesprek? Hoe moet je dat doen? De Bond tegen vloeken bestaat al bijna 100 jaar en heeft veel ervaring in het spreken met andersdenkenden. We delen graag onze ervaring met u. Zo komen we samen op voor de eer van Gods Naam!

Inhoud

In de afgelopen periode heeft de Bond een professionele training ontwikkeld, die het thema vrijmoedig spreken van allerlei kanten belicht. Wat zegt een dominee erover? Hoe kijkt een psycholoog tegen het onderwerp aan? Moet je luisteren of vooral praten? In de training Vrijmoedig spreken dagen we u uit om in gesprek te gaan met uw naaste die niet christelijk is. De training zet aan tot nadenken en zelfreflectie, maar levert ook concrete tips om vrijmoedig te leren spreken. Vrijmoedig spreken over wat vloeken doet, wat u gelooft en wat de ander gelooft. Het gesprek aangaan is niet gemakkelijk en de manier waarop evenmin. In de training gaat u zelf aan de slag met verschillende werkvormen. Gaat u het gesprek aan? We hebben u nodig!

Trainingen

De training Vrijmoedig spreken is bedoeld voor christenen die willen leren om in gesprek te gaan met andere mensen over geloof en vloeken. De training kan worden aangevraagd voor allerlei soorten groepen en gelegenheden, bijvoorbeeld:

- Opening of sluiting van een seizoen
- Catechisatieavond
- Kerkenraad
- Gemeenteavond
- (Jeugd)vereniging
- Evangelisatiecommissie

We bieden de training ook aan op vastgestelde data, waarop geïnteresseerden zich op persoonlijke titel kunnen inschrijven.

Interesse?

Groepen

- Trainingsdatum: op aanvraag
- Prijs: op giftbasis, vergoeding van reiskosten
- Duur: ca. 2 uur
- Locatie: op locatie (kerk bv) of op Landjuweel 46, Veenendaal
Groepsgrootte en andere aspecten in overleg met aanvrager
Meer informatie? Of wilt u een datum met ons afspreken? Stuur een e-mail naar rens@bondtegenvloeken.nl.

Inschrijven met één of enkele personen

De eerstvolgende trainingen vinden plaats op onderstaande data:                         

- Woensdag 29 maart 2017
- Donderdag 8 juni 2017

Belangrijke informatie

- Start: 19:30
- Duur: 2 a 3 uur
- Prijs: vrij, giften zijn van harte welkom
- Locatie: Bond tegen vloeken, Landjuweel 46, Veenendaal
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen: 0318 - 512002.
* = Verplicht veld

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2017 Bond tegen vloeken - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten