Terugblik Jubileumcongres

Op 27 januari 2017 organiseerde de Bond tegen vloeken zijn jubileumcongres in Leerhotel Het Klooster. Een programma met spannende onderdelen stond klaar. Geschiedenis, debat met spraakmakende gasten, onthulling van de Holy! en meer..

100 jaar Bond tegen vloeken. Waarom? Hoe? Veel media hielden zich al weken bezig met deze vraag, in aanloop naar het jubileum. Zie hier het prachtige artikel van het AD-Amersfoort:

https://twitter.com/adacredactie/status/824632671389245440

Geschiedenis
Na de opening door Ds. L.B.C. Boot (voorzitter), begon collega Rens Bravenboer aan het geschiedenisverhaal van de Bond tegen vloeken. Oude foto's, affices en materialen kwamen langs. Prachtig om te zien dat de Bond elke keer weer zocht naar nieuwe wegen om Nederland te bereiken. Opkomen voor Gods Naam en respect voor de naaste was in elke tijd nodig. In de Tweede Wereldoorlog zijn de activiteiten enige tijd stil gelegd, omdat de Bond in de gaten werd gehouden. Na de bevrijding heeft het toenmalige bestuur de hand weer aan de ploeg geslagen. In de onderstaande Tweet ziet u een oude foto (Gouda, omstreeks 1935).

https://twitter.com/bondtvloeken/status/836998722668003328

Paneldiscussie
Vervolgens stond de paneldiscussie plaats, met de volgende sprekers: Opperrabijn Jacobs, ds. Rikko Voorberg, dr. Roelof Bisschop (bestuurslid) en Marianne Zwagerman (opiniemaker). Het debat werd in goede banen geleid door Tijs van den Brink (EO). Elk panellid bracht een stelling in, waar vervolgens over gediscussieerd werd. Hier en daar vond men elkaar, op veel gebieden ook niet. Zo vroeg Marianne Zwagerman zich af waarom christenen haar telkens weer proberen te beperken in haar vrijheid. Opperrabijn Jacobs verweerde zich met de boodschap: "vrijheid zonder grenzen is ballingsschap".  Ook uit het publiek kwam reactie. Zo vroeg dr. Verboom zich af waarom de vraag "Zouden jullie rekening willen houden met de Naam van mijn God" niet passend zou zijn. Ds. Rikko Voorberg zocht in het debat naar een antwoord op woede. Dat is volgens hem soft geworden in het christendom. Hij pleitte daarom voor een herwaardering van de vloek 'GVD', omdat 'dat woord het enige passende blijkt te zijn bij onrecht'. In reactie daarop raadde dr. Roelof Bisschop hem aan om andere woorden te gebruiken, en advies in te winnen bij de Bond tegen vloeken. Het werd een inhoudelijke en respectvolle discussie, die het werk van de Bond tegen vloeken in de maatschappij goed weergaf.

Toekomstvisie
Dat de Bond tegen vloeken steeds weer zoekt naar relevantie is niet nieuw. Dat heeft ze alle jaren gedaan en daat doet ze ook nu. Wilfried Verboom (scheidend directeur) liet dat zien in een presentatie, waarin hij de werkwijze van de Bond tegen vloeken etaleerde. Ook riep hij medewerkers van de Bond tegen vloeken op het podium, om hen te bevragen over het dagelijkse werk. Daarin lieten de medewerkers zien steeds te zoeken naar aansluiting met Nederland.

https://twitter.com/BisschopRoelof/status/824999979794235392

Presentatie Holy!
Vervolgens onthulde dagvoorzitter Frans de Koeijer (tevens medewerker) de glossy Holy!, die de Bond speciaal in verband met zijn 100-jarig jubileum heeft ontwikkeld. Verschillende betrokkenen werden het podium op gevraagd, om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. De Bond tegen vloeken gaat met Holy! het land in, vanaf februari. Dan zal de Bond alle grote stations in Nederland bezoeken, om daar de glossy uit te delen en met Nederland in gesprek te gaan.

https://twitter.com/bondtvloeken/status/826797174025547776

De Bond tegen vloeken kijkt terug op een prachtig congres. Was u er bij? Hartelijk dank voor uw bezoek. Was u er niet bij? Bekijk de foto's van het Jubileumcongres dan via deze link.

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2018 Bond tegen vloeken - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten