Kinderboekenonderzoek 2018

Veruit meeste kinderboeken vloekvrij

VEENENDAAL– In slechts 13% van de door de Bond tegen vloeken onderzochte kinderboeken staan vloeken en andere grove taal. Sinds 2014 is er een dalende lijn wat betreft grof taalgebruik in de kinderliteratuur.

De Bond tegen vloeken onderzoekt jaarlijks de door de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) genomineerde en gewaardeerde kinderboeken.
4 van de 31 onderzochte boeken (13 %) bevatten vrij veel grove taal. Dit is vergelijkbaar met de uitslag van 2017, toen 14% van de boeken grove woorden bevatte. In 2014 lag dit percentage nog op 40%.

Een lezersjury heeft de boeken gescreend op alle mogelijke grove taal. De gvd-vloek komt geen enkele keer voor in de onderzochte boeken. Wel valt het op, dat de naam van God (al dan niet met hoofdletter geschreven) vaker voorkomt. 22 keer ten opzichte van vorig jaar 5 keer.

Het boek Lampje  van Annet Schaap, dat naast eerdere prijzen nu ook de Gouden  Griffel won, bevat een aantal grove woorden. In het boek Fabeldieren van illustrator Ludwig Volbeda en auteur Floortje Zwigtman dat de Gouden Penseel  won, staan geen grove woorden.  


Lees hier het hele juryrapport

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2020 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten