Bond tegen vloeken en Paul de Leeuw werken aan ‘vloekvrij kinderboek’

De Bond tegen vloeken en cabaretier Paul de Leeuw werken samen aan een kinderboek zonder vloeken en andere grove taal. Begin 2017 werd bekend dat De Leeuw minder wil vloeken en schelden in zijn shows, nadat zijn kinderen hem dat hadden gevraagd.  

Na het lezen van dat bericht heeft de Bond contact gezocht met Paul de Leeuw. Elk jaar publiceert de Bond het ‘kinderboekenonderzoek’, waarbij boeken die genomineerd en bekroond zijn voor de gouden griffel onder de loep worden genomen. Daarom heeft de Bond de Leeuw uitgedaagd om mee te werken aan een spannend en verantwoord kinderboek.  

Volgens Frans de Koeijer (communicatieadviseur van de Bond): “Ontzettend mooi dat deze samenwerking is ontstaan. Het is erg belangrijk dat kinderen leren om op een beschaafde manier te communiceren, zonder (al dan niet moedwillig) anderen te kwetsen. Ons jaarlijkse kinderboekenonderzoek laat zien dat schrijvers steeds meer letten op hun taal. Mooi dat De Leeuw dat wil stimuleren.”

Het kinderboek moet in september-2017 verschijnen en krijgt de titel: Het geheim van de leeuw & de papegaai. De omslag is al klaar. Waarschijnlijk ligt het boek eind-september in de boekhandel.
__

Neem voor evt. interviewverzoeken contact op met Frans de Koeijer - 06 25 03 62 24.
Download hier de omslag.

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2018 Bond tegen vloeken - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten