91% studenten: "let op je taal"

VEENENDAAL – De scholen zijn weer begonnen! Ook de hogescholen en universiteiten. De introductieweken zijn voorbij en iedereen gaat aan de slag. De Bond tegen vloeken heeft veel introductieweken bezocht en onder studenten een enquête gehouden. Hoe denken studenten over vloeken en schelden?

Taalbewust
De Bond tegen vloeken vroeg studenten een aantal stellingen te beoordelen. Bijvoorbeeld: “schelden
is hetzelfde als vloeken” of “je mag mensen aanspreken op hun taalgebruik.” Veel studenten hebben
hun mening gegeven. Daaruit blijkt dat vier op de vijf studenten ervan overtuigd zijn dat iemand met
zijn woorden te ver kan gaan. Eenzelfde aandeel ziet dat hun taalgebruik invloed heeft op hun
omgeving. 91% vindt het zelfs normaal om te letten op je taalgebruik.

Jeugd
Ruim 85% van de bevraagde studenten vindt dat je mensen mag aanspreken op hun taalgebruik.
Twee derde is van mening dat je als volwassene absoluut een voorbeeld bent voor de jeugd om je
heen, terwijl maar 10% het met die stelling oneens is. Of de jeugd van tegenwoordig te grof in de
mond is, wordt niet helemaal duidelijk. Veel studenten kiezen daarbij een middenpositie, al is een
meerderheid het in elk geval deels met de stelling eens (58,5% tegen 41,5%). Ruim 70% denkt dat
kinderen les moeten krijgen over respectvol taalgebruik, al vinden veel studenten “een beetje” wel
genoeg. Het hoge percentage van 70% is een opsteker voor KlasseTaal, het scholenwerk van de
Bond tegen vloeken. KlasseTaal geeft jaarlijks aan meer dan 850 klassen gastlessen over respectvol
taalgebruik.

Schelden of vloeken
Een groot deel van de studenten (59%) vindt dat schelden niet (helemaal) hetzelfde is als vloeken. Bij
doorvragen blijkt echter dat het precieze verschil niet voor iedereen duidelijk is. Velen denken namelijk
dat de situatie het verschil maakt: bijvoorbeeld “kanker” roepen bij pijn (vloeken) of iemand een
“kankerjong” noemen (schelden). Oorspronkelijk betekent vloeken echter het ‘misbruiken van de naam
van God of Jezus’. Zonder die uitleg vindt twee derde dat je met vloeken niemand beledigt. Wat de
uitslag anders zou zijn geweest hoopt de Bond in een vervolgonderzoek te ontdekken.

Al met al blijkt het taalbewustzijn onder studenten hoger te zijn dan gedacht. Velen zien een bepaald
nut in respectvol taalgebruik en vinden dat daarop gewezen mag worden. Wellicht zorgt die
wetenschap voor bewustwording van het feit dat grove taal voor veel mensen niet normaal is.

Bekijk de volledige uitslagen hier.

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2020 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten