Geschiedenis

De Bond tegen vloeken werd op 6 maart 1917 opgericht. Initiatiefnemer was de heer J. Baas uit Den Helder. Hij werd dan ook de eerste “propagandist” van de organisatie. Leden leverden een financiële bijdrage, waardoor hij betaald kon worden. Met lezingen, stationsreclames en andere middelen werden mensen aan het denken gezet over vloeken.

Na de Tweede Wereldoorlog zocht de Bond naar nieuwe manieren, zoals een luidsprekerauto op markten en uitzendingen op tv. Maar vanaf de jaren ’70 kwam er meer nadruk te liggen op de vrijheid van meningsuiting en nam de kritiek op de Bond toe. Vanaf eind jaren '80 nam het aantal donateurs weer toe. Ook kwam er steeds meer aandacht voor jongeren. In 2001 werd de eerste scholenwerker aangenomen om in de toenemende vraag naar gastlessen te voorzien. In de lessen gaan de scholenwerkers met jongeren in gesprek over respectvol taalgebruik.

Omdat de Bond bij een groot deel van Nederland werd beschouwd als stoffig en ouderwets, koos de Bond in 2013 voor een nieuwe uitstraling. Behalve de huisstijl en het logo, werden ook de aanpak en werkwijze van de Bond veranderd. Het scholenwerk kreeg een eigen tak: KlasseTaal. Met het langlopende project ‘Het Land In’, ging de Bond in gesprek met Nederland over taalgebruik, vloeken, schelden en dergelijke.

In 2017 werd veel aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van de Bond, met onder andere een congres, een glossy en een respect-wedstrijd voor jongeren. Meer over het 100-jarig bestaan van de Bond tegen vloeken leest u hier.

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2021 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten