Respect in Amersfoort

Respect in Amersfoort

Van 18 maart tot 15 april zal onze campagne RESPECT IN AMERSFOORT zichtbaar en hoorbaar zijn in de stad Amersfoort. Deze campagne is gericht op bewustmaken van het belang van respect tonen voor elkaar. Het gebruik van woorden is daarbij van groot belang. Wij promoten opbouwend taalgebruik in plaats van afbrekend taalgebruik zoals vloeken en schelden. Vloeken en schelden wordt als zeer kwetsend ervaren en heeft een afbrekende werking op de menselijke eigenwaarde.

De Bond gebruikt abri-reclames en aanwezigheid op markten om onze boodschap te verspreiden. Ook scholen, kerken, bedrijven en media worden wij dit project betrokken.

Klik hier als u dit project financieel wilt ondersteunen of als vrijwilliger wil meehelpen op de (week)markt.

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2019 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten