Folders

Foldermateriaal

De Bond tegen vloeken stelt foldermateriaal beschikbaar voor een ieder die daar interesse in heeft. Deze folders zijn uit te delen tijdens bv. een presentatie, na een kerkdienst, bij een vrouwenvereniging etc. De inhoud van de folder kunt u bekijken door op onderstaande afbeeldingen te klikken. De folders zelf zijn gratis; wel vragen we een bijdrage voor de verzendkosten.

- ‘Nederland op zijn mooist’ , Helpt u mee?
Informatieve folder met daarin informatie over het werk van de Bond tegen vloeken, inclusief machtigingskaart. Nieuwe donateurs blijven nodig!

- ‘De kerk, de Bond en u. Zullen we samenwerken?’, Nodig de Bond tegen vloeken uit!
Informatieve folder, met daarin vermeld tal van activiteiten/evenementen waarvoor de Bond tegen vloeken uitgenodigd kan worden. De Bond is graag bij u te gast!

- ‘Vragen & tips over schelden en vloeken’
Handzaam foldertje om uit te delen (ook voor de jeugd), maar daarin tips hoe je met vloeken in je omgeving om kan gaan

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2019 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten