Psalmzangavond Barneveld


Zangavond voor Bond tegen vloeken in Pniëlkerk Barneveld

De werkgroep Barneveld van de Bond tegen vloeken houdt op DV zaterdag 16 juni 2018 in de Pniëlkerk,  in Barneveld een psalmzangavond met niet-ritmische gemeentezang. Het thema is ”Zing d’ eer Zijns naams met dankb’re psalmen”. Iedereen is van harte welkom.
Aan deze avond werkt de bovenstemgroep van de Hersteld Hervormde Kerk in Barneveld mee.
De avond begint om 19.30 uur. De kerk is om 19.00 uur open. De toegang is gratis, er wordt gecollecteerd voor de Bond tegen vloeken.

Datum: 16 juni 2018
Tijd: 19:30
Locatie: Pniëlkerk, Rietberglaan 2 te Barneveld

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2018 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten