Derde docent

De derde scholenwerker

U kent KlasseTaal wel hé? De onderwijsondersteunende dochterorganisatie van de Bond tegen vloeken. Jaarlijks bereikt ze een enorme hoeveelheid jongeren met de boodschap over eerbied & respect. Deze gastlessen worden aangevraag door basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO.  Het aantal aanvragen neemt maandelijks toe. Fijn! Maar ook ingewikkeld. Want er is daardoor een 3e gastdocent nodig! Helpt u mee?

Waarom een 3e gastdocent?
In de afgelopen vier jaar is de vraag naar gastlessen van KlasseTaal verdubbeld. Dit vraagt om uitbreiding. Christelijke, islamitische en openbare scholen staan in de rij om een gastles te krijgen.

https://twitter.com/bondtvloeken/status/834683679767199744

Het effect van KlasseTaal op scholen
Onze twee collega’s, Kees Hazeleger en Sjors van der Kraan geven inmiddels gastlessen aan meer dan 25.000 leerlingen per jaar. Niet alleen de leerlingen maken we taalbewust. Via docententrainingen over christelijke identiteit en waarden worden ook leraren geschoold in het omgaan met taalgebruik van jongeren. Steeds meer scholen vragen het taalpredicaat “Taalbewuste School” aan, om zo een aantal belangrijke waarden te integreren in de schoolcultuur.

Hoe ziet een gastles er uit?
Kijk mee met gastdocent Sjors van der Kraan.

Oude en nieuwe scheldwoorden onder jongeren
De leerlingen van klas M2a staan al bij het leslokaal te wachten: “Dag meneer, krijgen we van u een gastles?” Dagelijks verzorg ik  op scholen in heel Nederland van voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gastlessen en workshops over taal en respect. Vandaag ben ik op het voortgezet onderwijs. De leerlingen gaan op hun plaats zitten, de les begint. “Vandaag gaan we samen nadenken over taal en respect. Taal kun je op veel manieren gebruiken.” De leerlingen noemen allerlei uitingen: praten, lezen, schrijven, zingen, gebaren, complimenten geven. “Ook schelden!” roept een jongen. Al pratend hebben we ontdekt dat je met taal twee kanten uit kunt. “Positief en negatief,” zegt een meisje. “Klopt! Wat vinden jullie het allerergste scheldwoord dat mensen kunnen gebruiken?” “Kanker”, zegt een meisje voorin de klas. De anderen zijn het er helemaal mee eens. Op mijn vraag of er ook nog andere woorden kwetsend zijn, komt de klas echt los. Om de beurt mogen ze een woord noemen: teringlijer, zwarte, tyfuslijer, hoer, gvd, mongool, slet, klerelijer, downie, Jezus, fuck, neger, autist, ADHD-er, en zo volgen er nog wel vijftien scheldwoorden. “Ja, stop maar! Zo hebben we voor tien lessen voldoende materiaal.”

https://twitter.com/KlasseTaal/status/825347621208354816

Taal in ontwikkeling
Scheldwoorden als tering, tyfus, hoer en mongool zitten al decennia in het taalgebruik van ons volk. Van recentere datum zijn woorden als kanker en fuck. Toch hebben deze scheldwoorden zich inmiddels vast verankerd in het scheldrepertoire en ze zullen niet snel verdwijnen. Maar ook vloeken als gvd en Jezus zitten al generaties in ons taalgebruik. Het gebruik van deze vloek- en scheldwoorden is de afgelopen tien jaar niet verminderd. Daarnaast zijn er ook de zogenaamde ‘tijdelijke’ scheldwoorden. Ze komen even op, zijn vervolgens heel populair en verdwijnen na verloop van tijd weer. Verrekte mongol uit New Kids is hiervan een goed voorbeeld.  Daarnaast is er een categorie scheldwoorden waar jongeren al helemaal niet moeilijk meer over doen. Sterker nog, ze begrijpen bijna niet meer waar je je druk over maakt. Woorden als kut en lul zijn heel gewoon geworden. Soms zeggen leerlingen tijdens mijn les: “Meneer, zijn dat ook grove woorden?”

https://twitter.com/KlasseTaal/status/798413859681923072

Waar halen onze jongeren al deze woorden vandaan?
Het begint thuis tijdens de opvoeding. Heel vaak zeggen jongeren mij dat hun ouders zelf ook grof in de mond zijn. Maar jongeren worden ook in toenemende mate beïnvloed door scheldwoorden in muziekteksten. Andere factoren zijn de woordkeuzes op YouTube en sociale media. Ook wijzen jongeren naar bijvoorbeeld politici die steeds grover in hun vocabulaire worden. Kinderen nemen feilloos over wat ouderen laten zien en horen.
Gaat het dan alleen bergafwaarts? Zeker niet! Scholen besteden steeds explicieter aandacht aan taalgebruik en het respectvolle omgang met elkaar. KlasseTaal werkt elke dag op scholen aan bewustwording op het gebied van respectvol taalgebruik. Steeds meer scholen vragen het predicaat Taalbewuste School aan. Er worden doorlopende leerlijnen ontwikkeld om effectiever te werken aan attitudevorming en vaardigheden op het gebied van taal en respect. Er is nog veel werk te doen, maar er zijn zeker positieve ontwikkelingen. En om de toekomst te veranderen, beginnen we bij de jeugd!

Sjors van der Kraan verzorgt al ruim twaalf jaar gastlessen en workshops op VO en MBO scholen in heel Nederland. Daarnaast verzorgt hij met collega’s docententrainingen over Identiteit en Waarden.

Help mee om de 3e gastdocent mogelijk te maken! Klik op onderstaande balk, en vul bij opmerkingen '3e scholenwerker' in.

Helpt u KlasseTaal mee om de 3e gastdocent mogelijk te maken? Klik hier!

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2021 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten