KlasseTaal wil een 3e gastdocent!

KlasseTaal is de onderwijsondersteunende organisatie van de Bond tegen vloeken, die kinderen en jongeren op een professionele wijze bewust maakt van hun taalgebruik. In het afgelopen jaar kregen 25.000 kinderen deze lessen. KlasseTaal werkt met een christelijke visie, vanuit de liefde voor God en respect voor mensen. De gastlessen gaan over respectvol taalgebruik, zonder vloeken en grove taal. Tijdens het 100-jarig bestaan is alle steun bestemd voor de derde docent.

KlasseTaal heeft het enorm druk. Er moeten steeds vaker aanvragen uitgesteld of zelfs afgezegd worden. Veel scholen zouden graag een gastdocent van KlasseTaal op bezoek krijgen om de jongeren bewust te maken van hun taalgebruik en te leren over vloeken, schelden en kwetsen. Helaas kan dat dus niet voor elke school met slechts twee gastdocenten.

Als Bond tegen vloeken willen we juist nog tijdens dit jubileumjaar erg graag een derde gastdocent aannemen. Zo kunnen we veel meer scholen bezoeken en leerlingen bereiken. Daarvoor is echter geld nodig. Mogen we rekenen op uw steun?

Ik geef voor de 3e gastdocent

Delen:

 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2021 Bond tegen vloeken  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten