Scholenactie

Een frisse actie voor een frisse Bond
Namens KlasseTaal, de onderwijsafdeling van de Bond tegen vloeken geven twee scholenwerkers jaarlijks 850 gastlessen op basisscholen, VO-scholen en MBO-instellingen. De behoefte aan gastlessen is zo groot, dat uitbreiding nodig is.
Daarom houden we acties op scholen met als doel een derde scholenwerker!

De actie
Help mee met het verkopen van doosjes originele Wilhelmina-pepermunt.
Prijs:
1 doosje: € 1,50
3 doosjes: € 4,00

  • De pepermunten zijn handig verpakt: 12 kleine doosjes in 1 grotere doos.
  • De school bepaalt het aantal af te nemen dozen.
  • Overgebleven volle dozen worden weer bij de school opgehaald.
  • Het geld kan worden gestort op Rek. nr. NL37 FVLB 0227 0162 11  t.n.v. KlasseTaal, Veenendaal.

Aanmoediging en beloning
Alle deelnemende leerlingen ontvangen een 'KlasseTaal-koordpen'.
Wie voor minstens € 40,- verkoopt, krijgt een beach-tennisset.

Meer informatie: bel 0318 552291 of mail info@klassetaal.nl
Voor deelname, vul het formulier hieronder in.

JA, wij doen mee.

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren
 
+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2018 Bond tegen vloeken - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten