Projectkoor 'Zijn Naam'

Dat kan hiernaast, bij 'opgeven'. In 2017 bestaat de Bond tegen vloeken 100 jaar. Een gedenkwaardig jubileum. De Bond tegen vloeken wil dit vieren door het land in te gaan met een projectkoor. Sinds november-2016 is het mogelijk om uzelf aan te melden. De aanmeldingsmogelijkheid sluit op 1 april 2017. Iedereen is welkom! We zijn blij met elke stem. Houdt u van zingen? Meldt u dan aan voor het Projectkoor 'Zijn Naam'!

NIEUW: in eerdere berichten stond alleen 20 mei vermeld als repetitiedatum. Er is besloten om daar 3 juni bij te voegen. Daardoor hebben zangers de gelegenheid om te kiezen uit één van deze data. In totaal zijn er twee (verplichte) repetitiemomenten: 20 mei of 3 juni, en op 24 juni (voorafgaande aan het eerste concert). Natuurlijk mogen zangers ook al de repetitiemomenten bezoeken.

Muzikanten

Onder leiding van drie professionele muzikanten, gaat het koor repeteren voor vijf concerten. Hugo van der Meij (dirigent), Jan Rozendaal (orgel) en Rens de Winter (piano) zullen aan deze concerten hun medewerking verlenen. In het menu hiernaast kunt u meer informatie vinden over deze musici.

Repetoire:

Met het Projectkoor 'Zijn Naam' zullen Psalmen en Geestelijke Liederen gezongen worden, die te maken hebben met Gods Naam. De musici hebben aangegeven dat kwaliteit één van de kernwaarden wordt van dit koor.

Hoe gaat alles in z'n werk?

Het koor verzorgt twee concerten*, op onderstaande data:

  • 24 juni
  • 23 september

In onderstaande plaatsen vinden de concerten plaats:

  • Zwijndrecht
  • Veenendaal

Er wordt twee keer uitgebreid gerepeteerd, één keer korter (elke deelnemer moet aan minimaal één van de eerste twee opties deelnemen):

- 20 mei: repetitiedag in Hardinxveld-Giessendam
  • 3 juni: repetitiedag in Hardinxveld-Giessendam
  • 24 juni: repetitie + aansluitend het eerste concert

Wat zijn de kosten?

Na de wijzigingen in het concept, bedraagt het inschrijfgeld voor het Projectkoor € 35 p.p. Na uw aanmelding wordt u doorverwezen naar een betaalpagina. De inschrijfkosten zijn o.a. voor:

- Repetitiedag incl. maaltijd
  • Muziekmap met de te zingen liederen
  • Digitale oefenbestanden om thuis alvast te oefenen
  • 5 prachtige concerten.

Na de wijzigingen in het concept, is het te betalen bedrag gereduceerd naar €35. Mocht u zich daarna afmelden, wordt daar (net zo als in de beginfase werd vermeld) een gedeelte van teruggestort. Bij het bovenstaande bedrag zal dat gaan om €20.

De collecte

De collecte van elk concert is bestemd voor de Bond tegen vloeken. In het jaar 2017 wil de Bond tegen vloeken een derde scholenwerker aannemen, die het groeiende scholenwerk medemogelijk maakt. De Bond tegen vloeken heeft momenteel twee scholenwerkers in dienst. Al enige tijd moeten scholen afgezegd worden, wegens een tekort aan personeel.

We hopen van harte op veel koorleden. Hoe meer, hoe beter. Het gaat tenslotte om Zijn Naam! Doet u mee? En, maakt u ook vrienden, vriendinnen, broers en zussen warm voor dit koor? Tot snel!

Aanmelden?

Dat kan in het linker menu bij 'opgeven' of via deze link.

Vragen?

Vragen of opmerkingen? Bij voorkeur via mail, d.m.v. het onderstaande contactmenu. Mocht u liever bellen, kan dat ook: 06-52633283 (u belt met Jan Rozendaal, organist).
* = Verplicht veld

Delen:

Steun de Bond

Uw gift maakt mensen taalbewust en maakt het mogelijk om de boodschap van eerbied en respect te verspreiden!     > Anders doneren

+31 (0)318 - 512002
info@bondtegenvloeken.nl

Bond tegen vloeken
Landjuweel 46 (bezoekadres)
3905 PH Veenendaal
© 2017 Bond tegen vloeken - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep
De Bond tegen vloeken ® zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid kan ook voor veel mensen pijnlijk zijn. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten